Aktualności
Qui rogat, non errat
kto pyta, nie błądzi

Nieruchomości

2011-07-18

Zgodnie z art. 14. Ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (tekst jednolity: Dz. U. 2000 r. Nr 80 poz. 903):
na koszty zarządu nieruchomością wspólną składają się w szczególności:
1) wydatki na remonty i bieżącą konserwację,
2) opłaty za dostawę energii elektrycznej i cieplnej, gazu i wody, w części dotyczącej nieruchomości wspólnej, oraz opłaty za antenę zbiorczą i windę,
3) ubezpieczenia, podatki i inne opłaty publicznoprawne, chyba że są pokrywane bezpośrednio przez właścicieli poszczególnych lokali,
4) wydatki na utrzymanie porządku i czystości,
5) wynagrodzenie członków zarządu lub zarządcy.

Ww. koszty (wyliczenie przykładowe kosztów) obciążają właścicieli lokali zamieszkujących w danym budynku lub zespole budynków, czyli wszystkich członków wspólnoty mieszkaniowej.

Poszczególni członkowie wspólnoty mieszkaniowej pokrywają natomiast koszty związane z utrzymaniem własnego lokalu.

Niekiedy – z uwagi na charakter, miejsce wystąpienia usterek lub uszkodzeń -  trudno jest definitywnie stwierdzić, czy określony koszt remontu lub konserwacji musi ponieść właściciel konkretnego lokalu, czy jest to koszt jaki poniosą wszyscy członkowie wspólnoty mieszkaniowej.

 Pomocne w tej kwestii może być stanowisko Sadu Najwyższego wyrażone w uchwale z dnia 7 marca 2008:
Wydatki na remonty i bieżącą konserwację części budynku, które są elementem konstrukcji balkonu trwale połączonym z budynkiem obciążają wspólnotę mieszkaniową”.

 Może się więc okazać, że za naprawę balkonu służącego do wyłącznego użytku określonego właściciela lokalu mieszkalnego, zapłaci wspólnota mieszkaniowa, o ile usterka lub zniszczenie dotyczyć będzie elementu konstrukcji balkonu trwale połączonego z budynkiem.

 

 

 

Kancelaria Radcy Prawnego
Eliza Krause

Telefon:
61 653 04 07
605 219 801
Fax:
61 653 07 07
Adres:
ul. Świetlana 26, 60-151 Poznań