Aktualności
Qui rogat, non errat
kto pyta, nie błądzi

Prawo pracy

2011-08-05

Pracownik, który nie miał możliwości wykorzystania przysługującego mu urlopu wypoczynkowego np. z uwagi na rozwiązanie stosunku pracy, ma prawo do ekwiwalentu za niewykorzystany urlop pracowniczy.

Pracownik nie może się zrzec prawa do urlopu wypoczynkowego, ale również nie ma możliwości zrzeczenia się prawa do ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy (ekwiwalent jest surogatem urlopu). Unormowanie przewidziane w kodeksie pracy (art. 152 §2) ma gwarantować wykorzystanie urlopu w naturze, a zatem zapewnić realizację jego społecznego celu. Jeżeli pracodawca nie udzielił urlopu wypoczynkowego, to spoczywa na nim obowiązek dokonania rozliczeń finansowych.

 

 

 

Kancelaria Radcy Prawnego
Eliza Krause

Telefon:
61 653 04 07
605 219 801
Fax:
61 653 07 07
Adres:
ul. Świetlana 26, 60-151 Poznań