Aktualności
Qui rogat, non errat
kto pyta, nie błądzi

Nieruchomości

2011-08-12

Oczywistym jest, iż najemca lokalu, który ma zawartą umowę z wynajmującym, zobowiązany jest do zapłaty czynszu przez cały czas trwania umowy. Nie ma przy tym znaczenia, że w lokalu nie przebywa np. czasowo wyjeżdża za granicę, odbywa służbę wojskową itd.  W sytuacji, gdy lokal zamieszkuje inna, niż najemca, osoba pełnoletnia, to musi liczyć się z obowiązkiem partycypowania w uiszczaniu opłat czynszowych i innych należności, a niekiedy uiszczenia ww. opłat w całości, gdy najemca nie będzie rozliczał się z wynajmującym. Przykładowo pełnoletni wnuk stale zamieszkujący w mieszkaniu babci, może zostać pozwany przez wynajmującego – o zapłatę – gdy najemca zaprzestanie uiszczania należności za lokal.

Zgodnie z art. 6881 §1 Kodeksu cywilnego - za zapłatę czynszu i innych należnych opłat odpowiadają solidarnie z najemcą stale zamieszkujące z nim osoby pełnoletnie. Solidarność zobowiązania oznacza, że wynajmujący będzie mógł dochodzić należności od najemcy i stale zamieszkujących w lokalu osób pełnoletnich, ale też – wg własnego uznania – dochodzić roszczeń jedynie od osób pełnoletnich (osoby pełnoletniej) zamieszkujących z najemcą. Odpowiedzialność osób, pełnoletnich, stale zamieszkujących w lokalu z najemcą, ogranicza się do wysokości czynszu i innych opłat należnych za okres ich stałego zamieszkiwania.

 

 

 

Kancelaria Radcy Prawnego
Eliza Krause

Telefon:
61 653 04 07
605 219 801
Fax:
61 653 07 07
Adres:
ul. Świetlana 26, 60-151 Poznań