Aktualności
Qui rogat, non errat
kto pyta, nie błądzi

Zamówienia publiczne

2011-08-22

W ostatnim okresie wielu zamawiających stanęło przed faktem dokonanym polegającym na niezrealizowaniu umowy o zamówienie publiczne.

Jest to – w wielu wypadkach – konsekwencja  „pójścia na łatwiznę” na etapie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne oraz krótkowzroczności zamawiającego, który jako jedyne kryterium oceny ofert przetargowych podaje cenę realizacji zamówienia. – mówi radca prawny Eliza Krause

Konsekwencją takiego stanu rzeczy jest wygrywanie postępowań i zawieranie umów z Wykonawcami, którzy zobowiązują się do realizacji zamówień za kwoty, które albo nie pozwolą zrealizować zamówienia w ogóle, albo będą stanowiły powód nienależytego wykonania umowy.

Najbardziej znanym przykładem opisywanego stanu rzeczy jest budowa polskich autostrad, ale praktycznie każdy zamawiający  spotkał się z takim przypadkiem w ramach udzielanych przez siebie zamówień. Zastrzeganie w umowach wysokich kar umownych, stanowi jedynie pozorne zabezpieczenie dla Zamawiającego, bo w wielu wypadkach Zamawiający nie będzie w stanie osiągnąć najważniejszego celu tj. udzielić w terminie zamówienia.

* pełna informacja prasowa dostępna m.in. na www.inwestycje.pl

 

 

 

Kancelaria Radcy Prawnego
Eliza Krause

Telefon:
61 653 04 07
605 219 801
Fax:
61 653 07 07
Adres:
ul. Świetlana 26, 60-151 Poznań