Aktualności
Qui rogat, non errat
kto pyta, nie błądzi

Prawo pracy

2011-09-09

Jeżeli pracodawca chce zmienić warunki pracy lub płacy-  ustalone z pracownikiem w umowie o prace lub późniejszych awansach płacowych lub stanowiskowych - np. zmienić pracownikowi dotychczasowe stanowisko pracy ,  zmniejszyć wynagrodzenie,  to powinien takowej zmiany dokonać albo w drodze porozumienia stron, albo w drodze wypowiedzenia warunków pracy i płacy. W orzecznictwie przyjmuje się, iż instytucja wypowiedzenia zmieniającego ma zastosowanie we wszystkich tych przypadkach, gdzie zaproponowane zmiany  pogarszają dotychczasowe warunki pracy lub płacy (są mniej korzystne dla pracownika).

Tym samym, pracodawca  - który nie ma zgody pracownika na dokonanie zmian w umowie  -  winien zastosować rozwiązanie przewidziane w art. 42 §2 kodeksu pracy, ze wszelkimi ograniczeniami wynikającymi z art. 42§1 tj. do wypowiedzenia zmieniającego, mają zastosowanie wszystkie te przepisy, które znajdują zastosowanie w przypadku definitywnego wypowiedzenia umowy  o pracę. Pracodawca powinien przede wszystkim zaproponować pracownikowi pisemnie nowe warunki zatrudnienia, podać przyczynę  wypowiedzenia  i pouczyć pracownika o możliwości nieprzyjęcia nowych warunków pracy lub płacy. Przyczyna , podana w wypowiedzeniu, musibyć  rzeczywista i konkretna. Przyczyna wypowiedzenia umowy powinna zostać podana w wypowiedzeniu , a nie w kolejnych pismach pracodawcy, czy w trakcie toczącego się procesu sądowego.

Kancelaria Radcy Prawnego Eliza Krause wygrała - w imieniu swojego Klienta-  proces, w którym wykazano, iż pracodawca jednostronnie (arbitralnie) zmienił jednemu z kluczowych kierowników dotychczasowe warunki pracy i płacy bez zastosowania procedury przewidzianej w art. 42 §2 kodeksu pracy i powołał się na nieistniejącą (pozorną) przyczynę wypowiedzenia umowy. Tym samym pracodawca naruszyłswoim zachowaniem  obowiązujące przepisy kodeksu pracy, co skutkowało przywróceniem pracownika do pracy na poprzednich warunkach. Sąd podzielił również stanowisko  prezentowane przez Kancelarię, iż jedynie prawdziwa przyczyna wypowiedzenia może zostać uznana za zgodną z przepisami kodeksu pracy.

 

 

 

Kancelaria Radcy Prawnego
Eliza Krause

Telefon:
61 653 04 07
605 219 801
Fax:
61 653 07 07
Adres:
ul. Świetlana 26, 60-151 Poznań