Aktualności
Qui rogat, non errat
kto pyta, nie błądzi

Nieruchomości

2011-11-18

Na mocy orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z dnia 4.11.2011 r. z dniem 17. 11.2011 r. utraci moc obowiązującą art. 1046§4 kodeksu postępowania cywilnego. Trybunał orzekł, iż ww. przepis jest niezgodny z konstytucją m.in. w zakresie wykonania obowiązku opróżnienia lokalu mieszkalnego orzeczonego wyrokiem sadowym z powodu znęcania się nad rodziną.

Stad nie ma obecnie przeszkód w wykonaniu czynności egzekucyjnych polegających na eksmisji z lokalu osoby – w stosunku do której orzeczono eksmisję bez dłużnika do lokalu socjalnego lub zamiennego za znęcanie się nad rodziną – bez zapewnienia takiej osobie pomieszczenia tymczasowego.

Z dniem 16 listopada 2011 r. wchodzą w życie znowelizowane przepisy ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz ustawy - Kodeks postępowania cywilnego. Zmiany dotyczą m.in. eksmisji z lokali, a dokładniej możliwości wykonania eksmisji bez obowiązku zapewnia tymczasowego pomieszczenia w następujących sytuacjach:

1) z tytułu wykonawczego wynika, że nakazanie opróżnienia lokalu zostało orzeczone z powodu stosowania przemocy w rodzinie lub z powodu rażącego lub uporczywego wykraczania przeciwko porządkowi domowemu albo niewłaściwego zachowania czyniącego uciążliwym korzystanie z innych lokali w budynku, albo że dłużnik dokonał zajęcia opróżnionego lokalu bez tytułu prawnego;

2) dłużnik został zobowiązany do opróżnienia lokalu zajmowanego na podstawie umowy najmu okazjonalnego, której zawarcie zostało zgłoszone zgodnie z art. 19b ust. 1;

3) dłużnik został zobowiązany do opróżnienia tymczasowego pomieszczenia.

Jeżeli dłużnikowi nie będzie przysługiwać prawo do tymczasowego pomieszczenia, komornik usunie dłużnika do noclegowni, schroniska lub innej placówki zapewniającej miejsca noclegowe, wskazanej na wniosek komornika przez gminę właściwą ze względu na miejsce położenia lokalu podlegającego opróżnieniu.

 

 

 

Kancelaria Radcy Prawnego
Eliza Krause

Telefon:
61 653 04 07
605 219 801
Fax:
61 653 07 07
Adres:
ul. Świetlana 26, 60-151 Poznań