Aktualności
Qui rogat, non errat
kto pyta, nie błądzi

Nieruchomości

2012-03-12

Nieruchomość może – w umowie zawartej w formie aktu notarialnego – zostać obciążona na rzecz określonej osoby fizycznej. Osoba fizyczna nabędzie w ten sposób uprawienie określonego rodzaju np. prawo do zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym (służebność mieszkania), uprawnienie do świadczeń alimentacyjnych (dożywotniego utrzymania), osobistego przechodu przez działkę, dożywotniego używania części działki itd.

Treść i sposób wykonywania określonej służebności określa najczęściej umowa, jednakże brak regulacji w tym zakresie, nie pozbawia konkretnej osoby uprawnienia. W takim przypadku zakres przysługujących uprawnień określa się uwzględniając potrzeby osoby uprawnionej, zasady współżycia społecznego czy panujące zwyczaje miejscowe.

Służebność osobista zaspokaja najczęściej potrzeby określonej osoby fizycznej i wygasa wraz ze śmiercią tej osoby. Ale umowa może przewidywać, że określonego rodzaju uprawnienia będą przysługiwały np. małżonkowi osoby uprawnionej, czy jej dzieciom, już po śmierci osoby na której rzecz służebność ustanowiono.

W przypadku służebności osobistych ma mają zastosowania przepisy dotyczące dziedziczenia (służebność nie wchodzi w skład spadku). Uprawnień składających się na treść służebności osobistej nie nabywa się również w formie zasiedzenia. Służebności nie mogą być zbywane, gdyż są nieprzenaszalne.

Służebność osobista wygasa w skutek niewykonywania przez lat 10.

 

 

 

Kancelaria Radcy Prawnego
Eliza Krause

Telefon:
61 653 04 07
605 219 801
Fax:
61 653 07 07
Adres:
ul. Świetlana 26, 60-151 Poznań