Aktualności
Qui rogat, non errat
kto pyta, nie błądzi

Nieruchomości

2013-04-01

Właściciele lokali mieszkalnych, którzy dysponują wyrokami eksmisyjnymi, na mocy których sąd orzekł o prawie dłużników do lokalu socjalnego, mogą domagać się od gminy odszkodowania, jeżeli gmina nie przydziela lokalu socjalnego osobom, które mają być eksmitowane z lokalu, a które nie uiszczają opłat za korzystanie z tego lokalu.
   
Podstawę prawną dochodzenia roszczeń odszkodowawczych stanowi artykuł 18 ust. 5 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. nr 31, poz. 266 ze zmianami).
Odszkodowanie przysługujące właścicielowi lokalu może obejmować opłaty związane z korzystaniem z lokalu (zasada pełnego odszkodowania należnego od gminy).

Przed wytoczeniem powództwa o zapłatę przeciwko gminie warto np. w przesyłanym do gminy wezwaniu do zapłaty, zasugerować, iż właściciel gotowy jest do zawarcia ugody z gminą – mówi Radca prawy Eliza Krause z Kancelarii Radcy Prawnego Eliza Krause w Poznaniu.  Niejednokrotnie wytoczenie powództwa nie będzie konieczne, gdyż gmina unikając płacenia kosztów związanych z postępowaniem sądowym  (kosztów procesu i kosztów zastępstwa procesowego), będzie zainteresowana ugodowym zakończeniem sporu.

 

 

 

Kancelaria Radcy Prawnego
Eliza Krause

Telefon:
61 653 04 07
605 219 801
Fax:
61 653 07 07
Adres:
ul. Świetlana 26, 60-151 Poznań