Aktualności
Qui rogat, non errat
kto pyta, nie błądzi

Prawo Pracy

2013-06-11

    Zgodnie z zasadą swobody stron pozostawania w stosunku pracy wymagane jest, aby oświadczenie woli pracownika zawierające wniosek o rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron nie było dotknięte wadą oświadczenia woli. Jeżeli  oświadczenie woli  pracownika, zostało złożone pod wpływem błędu  lub  groźby, tym samym można podnieść  zarzut nieważności oświadczenia woli złożonego przez pracownika.

    Pracownik może się  uchylić od skutków oświadczenia woli złożonego pod wpływem
błędu lub groźby. Skutek nieważności oświadczenia pracownia  (unieważnienie czy
też ubezskutecznienie czynności prawnej) powstaje wprawdzie z chwilą złożenia
pracodawcy stosownego oświadczenia na piśmie, ale działa ex tunc (z mocą wsteczną).
Oświadczenie woli złożone pod wpływem błędu lub groźby jest nieważne od początku, od chwili jego złożenia.

    Jeśli stosunek pracy nie został rozwiązany, to trwa nadal i to nieprzerwanie.
 Pracownik może dochodzić - w zależności od okoliczności konkretnego przypadku - ustalenia istnienia stosunku pracy, dopuszczenia do pracy lub wynagrodzenia za czas gotowości do pracy  - mówi Radca Prawny Eliza Krause z Kancelarii Radcy Prawnego Eliza Krause w Poznaniu.

 

 

 

Kancelaria Radcy Prawnego
Eliza Krause

Telefon:
61 653 04 07
605 219 801
Fax:
61 653 07 07
Adres:
ul. Świetlana 26, 60-151 Poznań