Aktualności
Qui rogat, non errat
kto pyta, nie błądzi

Nieruchomości

2013-08-13

W sytuacji, gdy komornik wyznaczył dłużnikowi termin do opróżniania i opuszczenia lokalu mieszkalnego, a dłużnik kwestionuje podstawy nadania wyrokowi klauzuli wykonalności np. dłużnik nie otrzymał oferty zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego, to jednym ze środków prawnych, z których dłużnik będzie mógł skorzystać, jest wniosek do sądu o udzielenie zabezpieczenia przez zawieszenie postępowania egzekucyjnego. 

Sąd musi takowy wniosek rozpatrzyć, a stronie, która uprawdopodobni, iż takowe roszczenie posiada np. dłużnik przedłoży oświadczenie członków rodziny, iż nie otrzymał oferty zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego, bo nie przekazano mu przesyłki oraz gdy dłużnik wykaże, że ma interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia – sąd udziela zabezpieczenia i może nakazać zawieszenie postępowania egzekucyjnego. Trzeba jedynie pamiętać, ze wiosek o udzielenie zabezpieczenia polegającego na zawieszeniu postępowania egzekucyjnego złożyć należy przed wyznaczonym terminem eksmisji – mówi radca prawny  - Eliza Krause.

 

 

 

Kancelaria Radcy Prawnego
Eliza Krause

Telefon:
61 653 04 07
605 219 801
Fax:
61 653 07 07
Adres:
ul. Świetlana 26, 60-151 Poznań