Aktualności
Qui rogat, non errat
kto pyta, nie błądzi

Zamówienia Publiczne

Jakie skutki powoduje ogłoszenie upadłości członka konsorcjum w zamówieniach publicznych?

Prawo Pracy

Podstawowe obowiązki pracownika- stawienie się do pracy i jej świadczenie

Zamówienia Publiczne

Czy Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawców referencji?

Prawo Cywilne

Od kogo może dochodzić odszkodowania poszkodowany właściciel nieruchomości?

Prawo Pracy

Wytoczenie powództwa o ustalenie przez pracownika

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ... | 11

Kancelaria Radcy Prawnego
Eliza Krause

Telefon:
61 653 04 07
605 219 801
Fax:
61 653 07 07
Adres:
ul. Świetlana 26, 60-151 Poznań