Aktualności
Qui rogat, non errat
kto pyta, nie błądzi

Prawo Pracy

Powiadomienie pracodawcy o przyczynie nieobecności oraz usprawiedliwianie nieobecności w pracy

Zmiana siedziby Kancelarii

Zmiana siedziby Kancelarii

Audyt procedur przetargowych dla beneficjentów dotacji

Odpowiedzialność beneficjentów dotacji unijnych.

Zamówienia publiczne

Jawność postępowania przetargowego – ujawnienie treści oferty przetargowej.

Nieruchomości

Służebność osobista ustanowiona w formie umowy.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11

Kancelaria Radcy Prawnego
Eliza Krause

Telefon:
61 653 04 07
605 219 801
Fax:
61 653 07 07
Adres:
ul. Świetlana 26, 60-151 Poznań