Aktualności
Qui rogat, non errat
kto pyta, nie błądzi

Prawo pracy

Polecenie służbowe.

Audyt procedur przetargowych dla beneficjentów dotacji

Rozliczenie dotacji przez Zamawiającego.

Zamówienia publiczne

Warunek udziału w postępowaniu – uprawnienia.

Nieruchomości

Pozew o ustalenie treści księgi wieczystej nieruchomości w przypadku bezwzględnej nieważności decyzji na podstawie której dokonano wpisu.

Prawo pracy

Pracownik podlegający szczególnej ochronie.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11

Kancelaria Radcy Prawnego
Eliza Krause

Telefon:
61 653 04 07
605 219 801
Fax:
61 653 07 07
Adres:
ul. Świetlana 26, 60-151 Poznań