Aktualności
Qui rogat, non errat
kto pyta, nie błądzi

Zamówienia publiczne

Kryteria oceny ofert o zamówienie publiczne.

Nieruchomości

Wady fizyczne kupionej nieruchomości.

Prawo pracy

Wypowiedzenie umowy o pracę w ramach zwolnienia grupowego – tzw. notyfikacja.

Zamówienia publiczne

Korzystanie z doświadczeń innych podmiotów w celu pozyskania zamówienia publicznego.

Zamówienia publiczne

Ustawa Prawo Zamówień Publicznych umożliwia utajnienie niektórych informacji, które Wykonawcy zamieszczają w składanych ofertach przetargowych.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11

Kancelaria Radcy Prawnego
Eliza Krause

Telefon:
61 653 04 07
605 219 801
Fax:
61 653 07 07
Adres:
ul. Świetlana 26, 60-151 Poznań