Aktualności
Qui rogat, non errat
kto pyta, nie błądzi

Nieruchomości

Wstąpienie w stosunek najmu.

Prawo pracy

Wypowiedzenie zmieniające dotychczasowe warunki pracy i płacy.

Zamówienia publiczne

Nowa broń w rękach zamawiającego przeciw nierzetelnym wykonawcom umów o zamówienie publiczne.

Zamówienia publiczne

Dlaczego występują częste problemy z realizacją umów o zamówienie publiczne.

Zamówienia publiczne

Zamawiający może żądać od wykonawców dokumentów – potocznie zwanych referencjami.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11

Kancelaria Radcy Prawnego
Eliza Krause

Telefon:
61 653 04 07
605 219 801
Fax:
61 653 07 07
Adres:
ul. Świetlana 26, 60-151 Poznań