Aktualności
Qui rogat, non errat
kto pyta, nie błądzi

Nieruchomości

Najemca lokalu, który ma zawartą umowę z wynajmującym, zobowiązany jest do zapłaty czynszu przez cały czas trwania umowy.

Prawo pracy

Pracownik, który nie miał możliwości wykorzystania przysługującego mu urlopu wypoczynkowego, ma prawo do ekwiwalentu za niewykorzystany urlop pracowniczy.

Zamówienia publiczne

Wykonawca składając ofertę w postępowaniu przetargowym, może na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, zastrzec poufność niektórych elementów tej oferty.

Nieruchomości

Kogo obciążają koszty remontów i bieżącej konserwacji we wspólnocie mieszkaniowej.

Prawo pracy

Obowiązkiem pracodawcy, który chce jednostronnie tj. w inny sposób niż na mocy porozumienia stron, rozwiązać z pracownikiem umowę o pracę na czas nieoznaczony, jest m.in. wskazanie przyczyny uzasadniającej rozwiązanie umowy.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11

Kancelaria Radcy Prawnego
Eliza Krause

Telefon:
61 653 04 07
605 219 801
Fax:
61 653 07 07
Adres:
ul. Świetlana 26, 60-151 Poznań