Prawo Pracy
Qui rogat, non errat
kto pyta, nie błądzi

Doradztwo prawne z zakresu prawa pracy

 

Pomoc prawna z zakresu prawa pracy świadczona jest głównie na rzecz przedsiębiorców. Czynności realizowane przez Kancelarię na rzecz pracodawców, to najczęściej doradztwo w zakresie stosowania przepisów prawa pracy, opracowywanie dokumentacji pracowniczej z uwzględnieniem specyfiki konkretnego przedsiębiorcy np. umów o pracę, umów o zakazie konkurencji, regulaminów i instrukcji.

 

Posiadamy doświadczenie w zakresie przygotowania przedsiębiorców i skutecznego przeprowadzenia procesu tzw. zwolnień grupowych. Przedstawiciele Kancelarii mogą reprezentować pracodawcę np. podczas negocjacji ze związkami zawodowymi.

 

Pracownicy Kancelarii legitymują się dużym doświadczeniem w zakresie rozwiązywania sporów o roszczenia ze stosunku pracy. Reprezentujemy przed sądami powszechnymi i Sądem Najwyższym pracodawców oraz pracowników, w stosunku do których naruszono przepisy prawa pracy.

 

 

Kancelaria Radcy Prawnego
Eliza Krause

Telefon:
61 653 04 07
605 219 801
Fax:
61 653 07 07
Adres:
ul. Świetlana 26, 60-151 Poznań