Nieruchomości
Qui rogat, non errat
kto pyta, nie błądzi

Doradztwo prawne w zakresie  własności lokali, obrotu nieruchomościami, najmu, regulacji praw do najmu i własności, gospodarowania nieruchomościami

 

Usługi prawne dotyczą wszystkich aspektów związanych z obrotem nieruchomościami lub lokalami, ich posiadaniem , regulacją praw do nieruchomości i lokali oraz gospodarowaniem nieruchomościami.

 

Usługi prawne świadczone są głównie na rzecz tych podmiotów, które posiadają własne nieruchomości, administrują lub zarządzają powierzonym mieniem lub są uczestnikami procesu inwestycyjnego.

 

Do najczęściej wykonywanych przez kancelarię działań, w tym zakresie, zaliczyć można doradztwo i reprezentację przy:

 

- zawieraniu wszelkich umów mających za przedmiot nieruchomości w tym najem, dzierżawa, wykonanie robót budowlanych, modernizacji,

 

- rozliczeniu nakładów poczynionych na cudzą nieruchomość,

 

- czynnościach zmierzających do opróżnienia, opuszczenia i wydania budynków oraz lokali,

 

- podejmowaniu uchwał przez Wspólnoty Mieszkaniowe, zaskarżaniu uchwał w drodze postępowania sądowego,

 

- zniesieniu współwłasności.

 

 

Kancelaria legitymuje się doświadczeniem w procesie regulacji (pozyskiwania) praw do gruntu na rzecz ich aktualnych posiadaczy.

 

Kancelaria Radcy Prawnego
Eliza Krause

Telefon:
61 653 04 07
605 219 801
Fax:
61 653 07 07
Adres:
ul. Świetlana 26, 60-151 Poznań