Zamówienia publiczne
Qui rogat, non errat
kto pyta, nie błądzi

Doradztwo prawne w zakresie stosowania przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych

 

Świadczona pomoc prawna obejmuje wszystkie pola aktywności związane ze stosowaniem ustawy przez zamawiających, jak też podmioty ubiegające się o pozyskanie zamówień.

 

Służymy wsparciem na każdym etapie przygotowania, prowadzenia postępowania przetargowego oraz pomagamy rozwiązywać problemy w trakcie realizacji umów.

 

W zależności od potrzeb Klienta, jesteśmy w stanie przygotować kompletną dokumentację przetargową (specyfikację istotnych warunków zamówienia tzw. SIWZ, wzory umów, zaproszenia do wzięcia udziału w postępowaniu, ogłoszenia, protokoły itd.).

 

Doradzamy Zamawiającym w kwestiach właściwego doboru kryteriów oceny ofert, doboru warunków udziału w postępowaniu, czy właściwego opisywania przedmiotu zamówienia, tak by minimalizować ryzyko wniesienia środków odwoławczych ze strony uczestników postępowania (odwołań i skarg).

 

Służymy pomocą Komisjom Przetargowym w formie opinii prawnych, zasiadamy w Komisjach przetargowych lub kierujemy ich pracami.

 

Pomagamy również podmiotom, które ubiegają się o zamówienia publiczne. Doradzamy w kwestiach proceduralnych oraz ochrony praw, które przysługują uczestnikom postępowania. Doradzamy w kwestiach związanych z wnoszeniem środków odwoławczych.

 

Kancelaria Radcy Prawnego
Eliza Krause

Telefon:
61 653 04 07
605 219 801
Fax:
61 653 07 07
Adres:
ul. Świetlana 26, 60-151 Poznań