Aktualności

kto pyta, nie błądzi

Zamówienia Publiczne

Zamówienia Publiczne

Zamawiający chętnie korzystają ze środka dyscyplinującego wykonawców zamówień publicznych i wprowadzają do umów zapisy dotyczące kar umownych. Zamieszczenie takowych zapisów w umowie powoduje, iż Zamawiający musi w sytuacji niewykonania lub nienależytego wykonania...

czytaj dalej
Prawo Pracy

Prawo Pracy

Przywrócenie do pracy pracownicy – na mocy wyroku sądowego – nie zawsze będzie skutkować wypłatą na rzecz pracownicy wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy. Od reguły wynikającej z art. 57 §2 kodeksu pracy tj. jeżeli umowę o pracę rozwiązano z pracownicą w...

czytaj dalej
Kancelaria Radcy Prawnego

Kontakt

Adres

ul. Świetlana 26,
60-151 Poznań