Zniesienie współwłasności nieruchomości

Zniesienie współwłasności nieruchomości

Zniesienie współwłasności nieruchomości Jeżeli własność nieruchomości przysługuje niepodzielnie kilku osobom, mamy do czynienia ze współwłasnością nieruchomości. W praktyce współwłasność nieruchomości może być powodem licznych problemów dla poszczególnych...
Zamówienia Publiczne

Zamówienia Publiczne

Zamówienia Publiczne Zamawiający chętnie korzystają ze środka dyscyplinującego wykonawców zamówień publicznych i wprowadzają do umów zapisy dotyczące kar umownych. Zamieszczenie takowych zapisów w umowie powoduje, iż Zamawiający musi w sytuacji niewykonania lub...
Prawo pracy

Prawo pracy

Przywrócenie do pracy pracownicy – na mocy wyroku sądowego – nie zawsze będzie skutkować wypłatą na rzecz pracownicy wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy. Od reguły wynikającej z art. 57 §2 kodeksu pracy tj. jeżeli umowę o pracę rozwiązano z pracownicą w...